OSP Szczuczyn Ochotnicza Straż Pożarna Szczuczyn

Zarząd

Skład Zarządu OSP w Szczuczynie:

 

- Prezes: dh Robert Łepkowski
- Wiceprezes: dh Witold Dylewski
- Naczelnik: dh Tadeusz Dembiński
- Z-ca Naczelnika: dh Zbigniew Gede
- Sekretarz: dh Ewa Muczyńska
- Skarbnik: dh Jadwiga Dylewska
- Gospodarz: dh Jerzy Jaworski
- Członek Zarządu: dh Piotr Zdańkowski
- Członek Zarządu: dh Waldemar Zamojski

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący: dh Jarosław Skrodzki
Wiceprzewodniczący: dh Tadeusz Danowski
Sekretarz: dh Wojciech Pruszyński